Voor zover van toepassing handeltĀ G!DS Utrecht overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).