Copyright 2017 de Bibliotheek AVV

Uitinderondevenen.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen er fouten of onvolledigheden in staan. Hiervoor kunnen de bibliotheek AVV en de primaire informatieverstrekkers (de onderliggende cultuuraanbieders) geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De eindredactie van de aangeleverde gegevens door derden ligt in handen van de bibliotheek AVV. De bibliotheek AVV behoudt zich derhalve ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen, of organisatiegegevens te verwijderen of niet te plaatsen.

Auteursrechten op tekst, beeldmateriaal, namen en logo’s op deze site zijn voorbehouden. Je mag deze niet gebruiken, kopiëren, distribueren, zenden of publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bibliotheek AVV en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de deelnemende organisatie.

Mocht deze site onverhoopt beeldmateriaal bevatten waarop auteursrechten van derden berusten, neem dan s.v.p. contact op met de bibliotheek AVV via uitinderondevenen@bibliotheekavv.nl