Informatie

De individuele of privélessen duren 30 minuten. Deze les vindt wekelijks of om de andere week plaats. De methodes die gebruikt worden zijn aangepast aan de capaciteit van de leerling. Er wordt veel aandacht besteed aan ritme, toonvorming en ademhalingstechniek.