Informatie

De huidige Veenmolen staat vanaf 1823 aan de rand van het dorp Wilnis, te midden van veenweiden, diepe droogmakerijen, bovenlanden en niet-verveende polders. Grote delen van dit landschap hebben de laatste eeuwen een dubbele metamorfose ondergaan: van land naar water (door vervening) en weer terug naar land (droogmakerijen).
De Veenmolen is de enige korenmolen in De Ronde Venen en is eigendom van de Stichting de Utrechtse Molens. Om de molen te behouden voor het nageslacht is het van groot belang de molen te onderhouden én regelmatig te laten draaien. Molenaars, vrijwilligers en de Stichting Wilnisser Veenmolen houden de Veenmolen in stand.

De Veenmolen is iedere zaterdag geopend tussen 10:00 – 16:00 uur tenzij anders vermeld op onze website of social media. De Veenmolen neemt jaarlijks deel aan de Nationale Molendag en Open Monumentendag.