Informatie

De Stichting organiseert, in nauwe samenwerking met o.a. de gemeente,alle activiteiten in de feestweek
en is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de kermis.
In die dagen passeren een keur van spelletjes voor volwassenen en kinderen.

Elk jaar zijn alle grotere en kleinere evenementen alleen mogelijk met de onmisbare inzet en medewerking van de vele ouders en leerkrachten, de Abcouder Harmonie, de Geinpiepers, F.C. Abcoude, de Hockey Vereniging Abcoude, Gemeente, Brandweer, Politie, Rode Kruis en alle andere vrijwilligers en instanties.

Kortom dit grootse feest kunnen wij alleen organiseren dankzij de hulp van zeer velen, uw gulle bijdrage aan de collecte en uw feestelijk deelname.

Tevens organiseert zij de festiviteiten ter gelegenheid van Koningsdag en eens in de 5 jaar de Bevrijdingsdag.
Tot slot verzorgen zij in samenwerking met de Ondernemersvereniging Abcoude de sfeerverlichting rond Sint Nicolaas en Kerstdagen.
Veel verenigingen en stichtingen in het dorp doen niet tevergeefs een beroep op het materiaal en de mankracht van de SFA bij het organiseren van hun eigen festiviteit.