Informatie

Inwoners van De Ronde Venen informeren, verbinden en een podium geven!
IVI is van en voor de inwoners van De Ronde Venen. IVI zet zich in voor de gewenste inwonersparticipatie.