Informatie

De vereniging stelt zich ten doel belangstelling te wekken voor de geschiedenis van De Ronde Venen en een stimulerend aandeel te leveren in de ontwikkelingen tot de regionale en lokale geschiedbeoefening in het werkgebied in de ruimste zin.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • samenwerking met de in het werkgebied werkzame organisaties op het terrein van de cultuur­historie, zoals overheden, overheids- en particuliere archieven, musea en onderwijs­ instellingen;
  • het houden van voordrachten, tentoonstellingen, excursies en rondleidingen;
  • de uitgave van een tijdschrift en andere publicaties;
  • het verzorgen van een website www.proosdijlanden.nl;
  • het organiseren van werkgroepen ter ondersteuning van het bestuur en van andere door het bestuur aangewezen organisaties;
  • en alle overige wettige middelen die dit doel bevorderen.