Informatie

Iedere woensdagavond komt het driestemmig vrouwenkoor met ongeveer 35 leden bijeen om te zingen onder leiding van dirigent Liesbeth Hengeveld.
Het repertoire is breed en omvat liederen uit alle windstreken, muziek van middeleeuwse origine tot en met moderne componisten. Enthousiasme om te zingen staat voorop. Stemvorming komt tijdens de repetities aan bod.

Meer 'Muziekvereniging & zangkoren'