Informatie

Veelzijdig vrouwenkoor, met ruim 30 leden van alle leeftijden.

Iedere woensdagavond komt het driestemmig vrouwenkoor met ruim 30 leden bijeen om te zingen onder leiding van dirigent Sadhu Bolland.
Het repertoire is breed en omvat liederen uit alle windstreken, muziek van middeleeuwse origine tot en met moderne componisten. Enthousiasme om te zingen staat voorop. Stemvorming komt tijdens de repetities aan bod.