Informatie

Songs en mantra’s uit verschillende tradities, zowel Soefi, Hindoe, Boeddhistische, Joods, Christelijk, aboriginal, Zen.

Iedereen is welkom. Je hoeft niet goed te kunnen zingen.

Aanmelden: per email mantra@zingeninovergave.nl.