Informatie

Ouders Lokaal organiseert een avond voor ouders die hun kinderen positief willen opvoeden.

Wil je communiceren op een manier die het welbevinden en het geluksgevoel van je kind laat groeien? De positieve psychologie helpt hierbij. Deze stroming kan worden beschouwd als basis voor de ‘wetenschap van geluk’. De positieve psychologie richt zich op de ontwikkeling en op het welbevinden van mensen, eerder dan op problemen. Het gaat over de vraag hoe we het beste uit onszelf en onze kinderen kunnen halen.

De positieve psychologie heeft diepgang en gaat over levenskunst; over ontwikkelen van wijsheid, over genieten, over waarderen wat er is, over omgaan met tegenslag, over harmonieus samenleven en over de kunst van langdurende, gelukkige relaties. In deze workshop gaan we vooral in op de handreikingen die de positieve psychologie geeft om ons eigen en het welbevinden van onze kinderen te vergroten. Er worden tips en oefeningen besproken zodat je als ouder het geluksgevoel van je kinderen kunt helpen te vergroten. Onze denkwijze, onze communicatie, ons voorbeeld is hierbij van groot belang.

Ouders voor ouders Maaike Hoffman begeleidt deze workshop. Zij is moeder van twee dochters (10 en 12 jaar) en woont in Wilnis. Vanuit de marketing-communicatie is zij overgestapt naar het onderwijs. Inmiddels is Maaike ruim 15 jaar werkzaam in het onderwijs op verschillende functies. Nu komt zij als passend onderwijs begeleider en als coach op veel verschillende plekken. Zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs. Haar hart ligt bij het verbinden. Maaike: “Ik vind van belang dat er verbinding is tussen het kind, de ouders, de leerkracht/docent en de school. Samen maken we het onderwijs sterker en passend voor een ieder.”

De workshop is voor ouders/verzorgers van kinderen in alle leeftijden. Deelname is gratis na aanmelding via de website ouderslokaal.nl