Informatie

Iedereen die beter Nederlands wil leren schrijven, spreken of lezen of taalvrijwilliger wil worden kan zich aanmelden bij de Bibliotheek.

Aanmelden

Na aanmelding wordt men uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de leerwensen besproken en krijgt men een advies voor scholing.

www.bibliotheekavv.nl