Informatie

Voor iedereen die beter Nederlands wil leren schrijven, spreken of schrijven. Leren omgaan met de computer.

Aanmelden

Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Het gesprek is met de taaladviseur.
Kijk op www.bibliotheekavv.nl

Oefenen met taal