Informatie

Bij de Taalkamer wordt geoefend met het spreken en luisteren van de Nederlandse taal. Dagelijkse thema’s worden besproken.

Aanmelden

Aanmelden niet nodig.