Informatie

Water als wapen.
We spreken 1672, het Rampjaar. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV valt met zijn gigantische leger ons land binnen. Het volk is redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Maar dan: de Hollanders hebben een geheim wapen… ‘De Waterlinie’.

Stadhuis onder water Van donderdag 19 september 2019 tot vrijdag 4 oktober 2019 is in het gemeentehuis van De Ronde Venen in Mijdrecht de tentoonstelling ‘Stadhuis onder water’ te zien over de Oude Hollandse Waterlinie. In deze gratis tentoonstelling van zeven informatiezuilen met duidelijke informatie en achtergronden, een interactief sprekend schilderij waarop de Zonnekoning zijn verhaal vertelt en een collectie objecten, wordt het verhaal verteld van de Oude Hollandse Waterlinie.