Informatie

Songs en mantra’s uit verschillende tradities, zowel Soefi, Hindoe, Boeddhistische, Joods, Christelijk, aboriginal, Zen.

Iedereen is welkom. Je hoeft niet goed te kunnen zingen.

Aanmelden: per email mantra@zingeninovergave.nl.

Bijzonderheden

Inloop vanaf 09.45

Er zijn stoelen. Grondzitters, neem je eigen meditatiekleed/kussen mee, kleed je op weer en wind, zonnehoed, evt. warme omslagdoek, flesje water.