Informatie

Vandaag start het moestuinseizoen in de kindermoestuin van NME-Centrum De Woudreus. In speciale vierkante meter bakken gaan de kinderen van de moestuinclub hun groenten verbouwen. Voor alle materialen die nodig zijn om aan de slag te gaan wordt gezorgd. De club komt om te twee weken bij elkaar om in het tuintje te werken. Dit gebeurt op de even weken. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen zelfstandig komen. Kinderen die jonger zijn kunnen ook meedoen onder begeleiding van een ouder/ verzorger. De kinderen werken van 14.00 tot 15.00 uur in hun tuintje. Daarna kunnen ze tot 16.00 uur deelnemen aan het beweeginitiatief van MoveMates groen dat om de week wordt aangeboden in het Speelwoud.

Bijzonderheden

De kinderen werken van 14.00 tot 15.00 uur in hun tuintje. Daarna kunnen ze tot 16.00 uur deelnemen aan het beweeginitiatief van MoveMates groen dat om de week wordt aangeboden in het Speelwoud.

De data zijn: 3/4,17/4,15/5,29/5,12/6,26/6,10/7 In de tussen gelegen weken en na de zomer vakantie kunnen de kinderen eventueel zelfstandig komen werken in de moestuin.

Kosten

De kosten zijn € 20,- voor het hele seizoen (€5,- voor vriendjes/vriendinnetjes die een keertje mee komen).