Informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt op toegankelijke en overzichtelijke wijze ingegaan op de verschillende (lokale) financiële regelingen waarmee u als mantelzorger te maken heeft. Na afloop weet u met welke regelingen u rekening moet houden en van welke regelingen u profijt kan hebben. Daarnaast beschikt u dan over voldoende kennis om beslagen ten ijs het gesprek aan te gaan met verschillende financiële instanties. Er is tijdens de bijeenkomst voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Bovendien ontvangt u ook een gratis zakboek financiën van MantelzorgNL (voorheen Mezzo) vol tips en weetjes.

Kosten

Deelname aan deze cursus is gratis voor mantelzorgers die geregistreerd staan bij Mantelzorg De Ronde Venen.
Bent u nog niet geregistreerd neemt u dan contact op met Mantelzorg de Ronde Venen (0297) 230 280 of mantelzorg@stdb.nl. U kunt zich ook inschrijven via onze website www.mantelzorgderondevenen.nl.