Informatie

Eind negentiende eeuw krijgt Nederland zijn eerste regerende koningin: Wilhelmina. De eerste audiëntie bij de jonge vorstin van beoogd minister-president Abraham Kuyper verloopt vlekkeloos. Althans ogenschijnlijk. In feite beschouwt de streng gereformeerde politicus een vrouw op de troon als onnatuurlijk en tegen Gods wil. Op haar beurt vindt Wilhelmina (Merel Baldé) hem een bedrieger en gevaarlijke demagoog – ijdel, heerszuchtig en leugenachtig. Het mooie, wilskrachtige koninginnetje en de door de wol geverfde volksmenner zijn echter gedwongen met elkaar samen te werken.

In het toneelstuk Kuyper en Wilhelmina toont de verborgen strijd tussen twee sterke, tomeloos ambitieuze tegenstanders, in een afwisseling van tragische en komische momenten.Ondanks het grote verschil in leeftijd en positie ontdekken ze tijdens hun duel veel meer met elkaar gemeen te hebben dan gedacht. Daarnaast dient zich, onverwacht en tot hun beider verrassing, plots een andere factor aan in de persoon van Mathilde Westmeijer. Deze gewiekste, op geld beluste jongedame, speelt in op het eeuwige verlangen van de mens naar seks en liefde en draagt zo haar steentje bij aan de voor Wilhelmina welkome, maar voor Kuyper fatale afloop.

HELMERT WOUDENBERG E.A.

Kosten

Entree €18,00
Entree CJP: €12,50