Informatie

Peter van Golen geeft een lezing over Het Ontstaan van De Ronde Venen. Van Golen is lid van de Historische Vereniging en beschikt over veel informatie en kennis van de omgeving, welke hij graag wil delen.

Het ontstaan van het landschap waar wij in rondlopen, de veranderingen welke wij daarin hebben aangebracht en waarmee wij nog steeds bezig zijn, hebben vanaf het verleden tot nu toe bezien een opvallende regelmaat.

Het land wordt water, vervolgens wordt water vervangen door land. Door menselijk ingrijpen wordt land weggegraven en ontstaat een watervlak, wat met pompen weer wordt weggemalen om droogland te maken. Omdat er al teveel droogland bestaat wordt besloten om de natuur meer ruimte te geven en worden gedeelten van het land weer onderwater gehouden.