Informatie

Als onderdeel van de KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland) organiseren wij jaarlijks de Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis.

Onze doelstelling is om ieder jaar een zo leuk mogelijke avondvierdaagse te organiseren. We doen dit door de routes regelmatig aan te passen, de betrokkenheid van wandelgroepen zo groot mogelijk te maken en de aansluiting te zoeken bij andere evenementen en onze sponsors.

Kosten

Informatie op de website