Informatie

Welke zaken kun je regelen als je vergeetachtig wordt? Wie neemt uw belangen waar voor uw welzijn en uw gezondheid als u dat zelf niet meer kunt? Aan welke derden kunt u uw belangen toevertrouwen? Wat is het verschil tussen bewindvoering en mentorschap? Hoe kunnen bankzaken geregeld worden? Wat is een levenstestament? Wat is een volmacht?

Dit zijn een aantal belangrijke vragen waar Notaris Marlies Akkermans deze avond met u op in zal gaan.

Het is belangrijk om uw wensen tijdig vast te leggen en deze zaken rustig met uw partner of familie te bespreken en regelen.

Bijzonderheden

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen die te maken heeft met dementie. Er is muziek, koffie en gelegenheid elkaar te ontmoeten. Aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg De Ronde Venen (0297) 230 280 of per e-mail.