Informatie

Het NME-centrum De Woudreus in Wilnis heeft tal van activiteiten over natuur en milieu voor het onderwijs en de inwoners van De Ronde Venen. Zo ondersteunt het NME-centrum de basisscholen in De Ronde Venen bij hun natuuronderwijs. Ook organiseren ze activiteiten voor het voortgezet onderwijs en de bewoners. Om het centrum ligt een educatieve tuin en er is een documentatiecentrum. Beiden zijn voor iedereen toegankelijk.

Voor het basisonderwijs zijn er leskisten en tentoonstellingen. Door het jaar heen is er voor elke bouw een tentoonstelling. Daarnaast zijn er excursies, bijvoorbeeld de vaarexcursie in de Botshol.

Meer 'Musea'

Stichting Vallis Pacis

De Stichting Vallis Pacis is opgericht door de familie Vredendaal met het doel zorg te dragen voor onderhoud en...