Informatie

Hunnie is ontwikkeld in opdracht van Centrum Beeldende Kunst Utrecht (CBKU) en is mogelijk gemaakt door Programmabureau Utrecht-West / Provincie Utrecht, Stichting DOEN, Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernard Cultuurfonds. Na de opheffing van CBKU per 1-1-2013 is Hunnie ondergebracht bij Landschap Erfgoed Utrecht. Met bijzondere dank aan Bertus Ruitenbeek (Zorgboerderij Amstelkade), alle gidsen en gastsprekers, Staatsbosbeheer en de grondpachters.

Meer 'Overig'